Het vogelbroedseizoen staat voor de deur

17 maart 2017

Het zonnetje begint nu door te komen, de lente komt eraan! Sommige soorten zijn alweer druk in de weer voor het broedseizoen. Waarmee? Het opbouwen van hun nest! Niet alle vogels broeden op hetzelfde moment, maar tijdens het broedseizoen zijn alle nesten beschermd. Wat mag dus wel en wat mag niet? Dat leest u in […]

Lees verder

SNL-plantenmonitoring op Texel

06 januari 2017

In 2016 mochten wij op het prachtige waddeneiland Texel een SNL-plantenmonitoring uitvoeren. Onderzochte gebieden waren onder andere de Polder Waal en Burg, Dijkmanshuizen, Utopia en De Bol. Naast wat inhoudelijke toelichting in dit blog ook sfeerfoto’s van de fraaie planten die we met regelmaat in grote aantallen hadden. SNL Subsidie Via het SNL (Subsidiestelsel Natuur […]

Lees verder

Het jaar 2016 is voorbij gevlogen

01 januari 2017

Het jaar is om en wat ging het snel. 2017 is net begonnen, maar eerst nog een terugblik op het mooie jaar dat we achter ons hebben gelaten. In 2016 hebben wij door heel Nederland fantastische projecten uitgevoerd. We zijn hier dankbaar voor en trots op. In dit artikel beschrijven we tal van hoogtepunten van […]

Lees verder

Sonogram

Zeldzame kleine dwergvleermuis in Zwolle

30 november 2016

In september is door medewerkers van Ecoresult B.V. een waarneming gedaan van de kleine dwergvleermuis (Pipistrellus pygmaeus). Een uiterst zeldzame en lastig waar te nemen vleermuis. Het betreft de 1e waarneming van deze soort in Zwolle en de 2e waarneming van deze soort in de provincie Overijssel. Vleermuisonderzoek Tim ontdekte het dier tijdens vleermuisonderzoek in […]

Lees verder

karkas Dougalls stern

2e Dougalls stern op Texel gevonden

11 november 2016

Tijdens het inventariseren van planten voor de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) op Texel stuitten Leon en Bas op een dode stern met ringen om zijn poten. Omdat zij benieuwd waren naar de herkomst van deze stern hebben zij de ringcode opgestuurd naar het vogeltrekstation. Eergisteren kregen we het bericht dat het niet zomaar om […]

Lees verder

Vleermuispaalkasten in Hoogvliet Rotterdam

21 juli 2016

De gemeente Rotterdam wil in Hoogvliet een aantal schoolgebouwen slopen. Uit onderzoek is gebleken dat hierin gewone dwergvleermuizen en ruige dwergvleermuizen verblijven. Alle vleermuizen zijn in Nederland strikt beschermd. Dit komt omdat ze sterk afhankelijk zijn van de stedelijke leefomgeving. Het slopen van een gebouw met bijvoorbeeld een toegankelijke luchtspouw (waar ze verblijven) heeft een schadelijk effect op deze leefomgeving en […]

Lees verder

3 bijzondere video-opnames in Putte

08 juli 2016

In opdracht van Kubiek Ruimtelijke Plannen heeft Ecoresult een natuurtoets naar beschermde soorten en natuurgebieden uitgevoerd. De aanleiding was het bouwen van chalets inclusief aanleg van infrastructuur en een waterpartij. Ecoresult heeft onderzocht of deze activiteiten een schadelijk effect hebben op beschermde soorten en natuurgebieden. Er is verkennend veldonderzoek gedaan, waaruit bleek dat verdiepend veldonderzoek met onder […]

Lees verder

Vleermuisprotocol

Automatisch opname apparatuur voor vleermuisonderzoek

09 juni 2016

Het vleermuisseizoen is alweer even bezig. De vleermuizen zijn sinds eind maart uit hun winterslaap waardoor wij ze weer kunnen waarnemen en onderzoeken! Naast observaties met onze oren en ogen, gebruiken we een heuse vleermuisdetector en opnameapparatuur. Wanneer vleermuizen lastig met het oog te zien zijn, helpt deze apparatuur ons om vleermuissoorten te herkennen op basis van […]

Lees verder

lijst beschermde dieren nieuwe Wet natuurbescherming

Beschermde soorten binnen de nieuwe Wet natuurbescherming [Update 04-01-2017]

10 mei 2016

Het kabinet heeft de drie eerdere natuurwetten (Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en Boswet) sinds 1 januari 2017 samengevoegd tot een wet; de Wet natuurbescherming. Deze wet pleit voor een natuur die midden in de samenleving thuis hoort en sluit aan op het huidige omgevingsrecht en de toekomstige Omgevingswet. Voorheen werden de drie natuurwetten uitgevoerd […]

Lees verder

Ontmoet onze nieuwe collega Tim Breur!

19 april 2016

Voordat Tim werkzaam werd bij Ecoresult heeft hij veel veldwerkervaring opgedaan, eerst als stagiair bij een ecologisch adviesbureau en later als freelancer. Met zowel een HBO als WO achtergrond op het gebied van natuurbeheer en ecologie heeft hij ervaring met zeer uiteenlopende onderzoeken. Zijn afstuderen spitste zich toe op het onderzoeken van zoogdierenpopulaties met behulp van cameravallen […]

Lees verder

Pagina 2 van 612345...Minst recente »