Kennisdocument soorten

Kennisdocumenten Soorten

11 augustus 2017

Wanneer je activiteiten uit wilt voeren die schadelijk kunnen zijn voor beschermde soorten zijn er mitigerende maatregelen die je moet nemen om deze schade te voorkomen of te verzachten. Sinds 10 juli 2017 kun je veel algemene maatregelen terugvinden in de kennisdocumenten Soorten. Nieuwe Wet natuurbescherming Voorheen stonden deze documenten op de website van de RvO […]

Lees verder

Vleermuisonderzoek

Vleermuisprotocol 2017

24 mei 2017

Recent is het vleermuisonderzoek weer van start gegaan. Van 15 mei tot 15 juli en van 15 augustus tot 1 oktober gaan wij weer op zoek naar alle 16 in Nederland voorkomende vleermuissoorten. Bij dit onderzoek wordt het vleermuisprotocol 2017 als leidraad gehanteerd. Wat dit precies inhoudt? Je leest het hier. Vleermuisonderzoek is essentieel Vleermuizen […]

Lees verder

Uitdagend inrichtingsplan voor Duinpolder

18 april 2017

Ecoresult B.V. heeft een inrichtingsplan gemaakt voor het gebied Duinpolder (Schouwen-Duiveland, Zeeland). Het doel van dit inrichtingsplan is het verhogen van de natuurwaarden en de brandveiligheid. In samenwerking met Plein06 is een presentatiekaart en –poster gemaakt. Met deze middelen willen we alle betrokkenen enthousiasmeren voor een mooiere Duinpolder met hoge natuurwaarden. De Duinpolder is gelegen in […]

Lees verder

Het vogelbroedseizoen staat voor de deur

17 maart 2017

Het zonnetje begint nu door te komen, de lente komt eraan! Sommige soorten zijn alweer druk in de weer voor het broedseizoen. Waarmee? Het opbouwen van hun nest! Niet alle vogels broeden op hetzelfde moment, maar tijdens het broedseizoen zijn alle nesten beschermd. Wat mag dus wel en wat mag niet? Dat leest u in […]

Lees verder

SNL-plantenmonitoring op Texel

06 januari 2017

In 2016 mochten wij op het prachtige waddeneiland Texel een SNL-plantenmonitoring uitvoeren. Onderzochte gebieden waren onder andere de Polder Waal en Burg, Dijkmanshuizen, Utopia en De Bol. Naast wat inhoudelijke toelichting in dit blog ook sfeerfoto’s van de fraaie planten die we met regelmaat in grote aantallen hadden. SNL Subsidie Via het SNL (Subsidiestelsel Natuur […]

Lees verder

Het jaar 2016 is voorbij gevlogen

01 januari 2017

Het jaar is om en wat ging het snel. 2017 is net begonnen, maar eerst nog een terugblik op het mooie jaar dat we achter ons hebben gelaten. In 2016 hebben wij door heel Nederland fantastische projecten uitgevoerd. We zijn hier dankbaar voor en trots op. In dit artikel beschrijven we tal van hoogtepunten van […]

Lees verder

Sonogram

Zeldzame kleine dwergvleermuis in Zwolle

30 november 2016

In september is door medewerkers van Ecoresult B.V. een waarneming gedaan van de kleine dwergvleermuis (Pipistrellus pygmaeus). Een uiterst zeldzame en lastig waar te nemen vleermuis. Het betreft de 1e waarneming van deze soort in Zwolle en de 2e waarneming van deze soort in de provincie Overijssel. Vleermuisonderzoek Tim ontdekte het dier tijdens vleermuisonderzoek in […]

Lees verder

karkas Dougalls stern

2e Dougalls stern op Texel gevonden

11 november 2016

Tijdens het inventariseren van planten voor de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) op Texel stuitten Leon en Bas op een dode stern met ringen om zijn poten. Omdat zij benieuwd waren naar de herkomst van deze stern hebben zij de ringcode opgestuurd naar het vogeltrekstation. Eergisteren kregen we het bericht dat het niet zomaar om […]

Lees verder

Vleermuispaalkasten in Hoogvliet Rotterdam

21 juli 2016

De gemeente Rotterdam wil in Hoogvliet een aantal schoolgebouwen slopen. Uit onderzoek is gebleken dat hierin gewone dwergvleermuizen en ruige dwergvleermuizen verblijven. Alle vleermuizen zijn in Nederland strikt beschermd. Dit komt omdat ze sterk afhankelijk zijn van de stedelijke leefomgeving. Het slopen van een gebouw met bijvoorbeeld een toegankelijke luchtspouw (waar ze verblijven) heeft een schadelijk effect op deze leefomgeving en […]

Lees verder

3 bijzondere video-opnames in Putte

08 juli 2016

In opdracht van Kubiek Ruimtelijke Plannen heeft Ecoresult een natuurtoets naar beschermde soorten en natuurgebieden uitgevoerd. De aanleiding was het bouwen van chalets inclusief aanleg van infrastructuur en een waterpartij. Ecoresult heeft onderzocht of deze activiteiten een schadelijk effect hebben op beschermde soorten en natuurgebieden. Er is verkennend veldonderzoek gedaan, waaruit bleek dat verdiepend veldonderzoek met onder […]

Lees verder

Pagina 2 van 612345...Minst recente »