Zaterdag opening oeverzwaluwwand Texel

Aanstaande zaterdag is het Vogelkijkdag op Texel. Talloze vogelliefhebbers komen samen om vogels te kijken. Maar de Vogelkijkdag staat dit jaar ook in het teken van de nieuwe broedwand voor oeverzwaluwen. De in augustus 2013 gebouwde wand wordt dan officieel geopend.

Duinen Texel

Het begon allemaal op Camping de Robbenjager

In het Natura 2000-gebied Duinen en Lage Land Texel ligt camping De Robbenjager. De camping ligt op het noordelijkste puntje van het eiland, direct onder de vuurtoren. Jaap Groen is eigenaar van de camping en beheert ook het natuurgebied eromheen.

In dit gebied werd een meertje gegraven en er werd een dijk om de camping heen geworpen. Dit dijkje moest voorkomen dat de grond door opkomend kwelwater te drassig werd.

De dijk werd het thuis van uiteenlopende vogel- en plantensoorten. Samen met Marc Plomp van het Vogelinformatiecentrum Texel kwam Groen tot de conclusie dat het dijkje de ideale broedplek vormt voor oeverzwaluwen. Zo ontstond het idee voor de broedwand.

Natuurtoets

Het idee werd nog concreter toen anderen een donatie deden. Ecoresult hoorde van het initiatief en raakte meteen enthousiast. Het is een prachtig initiatief met een mooi doel, en dat wilden we graag ondersteunen.

In opdracht van het Vogelinformatiecentrum Texel voerden we daarom vorig jaar kosteloos een natuurtoets uit. Dit vogelonderzoek was nodig voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. De herinrichting kon namelijk schadelijke effecten hebben op beschermde soorten en gebieden. Eventueel tijdelijke schadelijke effecten op flora en fauna konden vanuit de toets met bepaalde maatregelen worden voorkomen of verzacht. De werkzaamheden zijn uitgevoerd buiten kritische periodes. Schadelijke effecten zijn daarmee voorkomen.

Nieuwe plas-dras Renvogelveld

Naast de aanleg van de oeverzwaluwwand werd ook het paardenweitje – ook bekend als het Renvogelveld – voor natuur heringericht. In oktober 2013 zijn delen in het gebied afgeplagd (de bovenste bodemlaag wordt dan verwijderd) en zijn oevers van de aanwezige sloten verflauwd. Hierdoor ontstond een plas-dras situatie die een enorme aantrekkingskracht heeft op vogels.

Voor de herinrichting werd het gebied al gebruikt door ca. 80% (31 van de 39) van de niet-broedvogelsoorten waarvoor het Natura 2000-gebied de Waddenzee een doelstelling heeft. De grootste aantallen zijn voornamelijk van ganzen en eenden. De aantallen en soortendiversiteit zijn na de herinrichting sterk toegenomen.

Uitzicht vanuit de vuurtoren

Leon Boon, ecoloog bij Ecoresult, maakte vanaf de vuurtoren een foto van Camping de Robbenjager. De vuurtoren biedt een fraai uitzicht op de camping en het omliggende gebied.

Camping de Robbenjager en omgeving

Rood omcirkeld op de foto is het project plas-dras Renvogelveld. De rode pijl geeft de locatie aan van het nieuwe uitkijkpunt en informatiepaneel. Geel omcirkeld is de globale ligging inclusief directe omgeving van de nieuwe oeverzwaluwwand. De gele pijl geeft de locatie aan van het nieuwe informatiepaneel op het bestaande uitkijkpunt.

Dutch Birding voorjaarsweekend

De opening van de oeverzwaluwwand en het nieuwe plas-dras Renvogelveld vindt plaats tijdens het Dutch Birding voorjaarsweekend. Naast de Vogelkijkdag op Texel op 17 mei kunnen vogelaars ook diverse lezingen volgen en over de vogelinformatiemarkt struinen. Op de informatiemarkt is ook een verrekijker- en telescopenshow. Leon Boon van Ecoresult zal ook aanwezig zijn. Ben jij er ook? Laat het ons weten op Twitter en wie weet tot dan!