Onderzoeken

Ecoresult voert ecologisch onderzoek uit. Van quickscan flora en fauna tot uitgebreid vogel-, vis- of vleermuisonderzoek. Bekijk al onze onderzoeken.

Onderzoeken

Toetsen

Ecologisch onderzoeksbureau Ecoresult heeft inmiddels voor diverse opdrachtgevers uiteenlopende natuurtoetsen uitgevoerd. Bekijk al de mogelijkheden.

Toetsen

Plannen

Wij maken plannen voor natuur en wetgeving. Van opstellen van mitigatieplan tot uitvoering van ecologische werkprotocol. Bekijk ze allemaal.

Plannen

Laatste blog

Vleermuispaalkasten in Hoogvliet Rotterdam

21 juli 2016

De gemeente Rotterdam wil in Hoogvliet een aantal schoolgebouwen slopen. Uit onderzoek is gebleken dat hierin gewone dwergvleermuizen en ruige dwergvleermuizen verblijven. Alle vleermuizen zijn in Nederland strikt beschermd. Dit komt omdat ze sterk afhankelijk zijn van de stedelijke leefomgeving. Het slopen van een gebouw met bijvoorbeeld een toegankelijke luchtspouw (waar ze verblijven) heeft een schadelijk effect op deze leefomgeving en […]

Lees meer

3 bijzondere video-opnames in Putte

8 juli 2016

In opdracht van Kubiek Ruimtelijke Plannen heeft Ecoresult een natuurtoets naar beschermde soorten en natuurgebieden uitgevoerd. De aanleiding was het bouwen van chalets inclusief aanleg van infrastructuur en een waterpartij. Ecoresult heeft onderzocht of deze activiteiten een schadelijk effect hebben op beschermde soorten en natuurgebieden. Er is verkennend veldonderzoek gedaan, waaruit bleek dat verdiepend veldonderzoek met onder […]

Lees meer